Eagle Trade постави врати на един от най-мащабните проекти в град Бургас

На място бяха доставени 17 плъзгащи пожароустойчиви врати с ширина над 6 метра. 3 пожароустойчиви врати с особено големи размери на панти и над 300 еднокрили и двукрили пожароустоичиви врати и врати за мазе.
Въпреки предизвикателствата около Ковид кризата вратите бяха доставени и монтирани в срок и без забележка от инвеститора.