Фитнес веригата Next Level Fitness Club избра продуктите на Eagle Trade

Фитнес веригата Next Level Fitness Club избра продуктите на Eagle Trade за своите обекти.
Бяха монтирани пожароустойчиви врати с граница на пожароустойчивост EI60 и EI120. Част от вратите бяха окомплектовани с паник брави.