Игъл Трейд успешно поднови всички сертификати за пожароустойчиви врати на Locher Srl.

Подновени сертификати за пожароустойчиви врати на Locher Srl
Освен че становищата са подновени те са и с добавен клас С5 за 200 000 цикъла за самозатваряне. Другата новост в Становището за допустимост е добавеният клас по реакция на дим SA(S₂₀₀). Вратите могат да се предлагат с и без пожароустойчиво остъкление.

Списък на издадените становища за допустимост от ГДПБЗН-МВР:

  • Uniform EI60-Становище за допустимост с регистрационен номер 1983сд-38/19.12.2018.
  • Uniform EI120-Становище за допустимост с регистрационен номер 1983сд-26/30.10.2018.
  • Endoor Quattro EI60-Становище за допустимост с регистрационен номер 1983сд-37/19.12.2018.
  • Endoor Cinque EI120-Становище за допустимост с регистрационен номер 1983сд-29/05.11.2018.

Сертификатите са с валидност 5 години или до излизане на нова наредба.

Всички врати разполагат с необходимите документи по изисквания за пожаробезопасност за българския пазар.