Още един успешно завършен обект от Игъл Трейд

На офис сградата в ж.к. София Парк бяха поставени еднокрили и двукрили пожароустойчиви врати
Uniform EI60; Uniform EI120, Endoor EI60, Endoor EI120. Бяха монтирани паник брави, както и електронни брави SCA за контрол на достъпа.