Стъклени пожароустойчиви ЛЕТЯЩИ врати Vitrex F10

Най-новият продукт в семейстовото на GlassFire се нарича Vitex F10.
Вратите са изпитани и сертифицирани през Октомври 2018г. Изключителен и иновативен продукт с граница на пожароустойчивост EI60 и EI120, отговарящ на най-новите изисквания за пожаробезопастност в Европа. Фирма „Eagle Trade“ е ексклузивен представител на фирма GLASSFIRE за България.