Вратите на Eagle Trade издържаха тест 200 000 цикъла на самозатваряне

Вратите на Eagle Тrade са двустранно изпитани по стандарт EN 1634-1:2014, имат клас по реакция на огън А2 и освен това са издържали тест за самозатваряне от 200 000 цикъла /клас С5/
Тестът е направен в Лаборатория Ф Плюс. Метод на изпитание: БДС EN 1191:2013 „Определяне на механичната дълготрайност на врати и отварящи се части на прозорците след определен брой цикли на отваряне, затваряне. По време на изпитанието не е осъществявано смазване на панти. Всички сертификати и складова наличност от над 1000 бр. прави Eagle Trade предпочитан доставчик на врати. Вратите отговарят на най-високите изисквания, търсени от най-взискателните строители.

Фирма Eagle Trade е специализирана в доставката на пожароустойчиви и метални многофункционални врати. Работи с най-големите куриерски и транспортни фирми както в България, така и в Европа. Eagle Trade извършва ремонт и профилактика на всички видове врати на панти (пожароустойчиви, метални многофункционални, интериорни и стъклени врати). Освен монтаж, ремонт и профилактика клиентите могат да получат съвети за правилната поддръжка и експлоатация на всички видове пожарни врати. Eagle Trade поддържа на склад голям набор от резервни части за продаваните от фирмата врати.