Вратите на Игъл Трейд достигнаха и до Антарктида

Българската Антарктическа база „Св. Климент Охридски“ беше оборудвана с пожароустойчиви врати от Игъл Трейд.

Вратите ще бъдат подложени на екстремно ниски температури и силен вятър, характерни за ледения континент. Качественото покритие и конструкция на вратата ще издържи на суровия климат. Термоизолиращо крило с пълнеж от пожароустойчива минерална вата с обемна плътност 120 кг/м³, усилена каса с термонабъбващо уплътнение от всички страни, както и газо и димоуплътнител, допринасящ за 37db звукоизолация.

Благодарим на българските изследователи и пожелаваме успех!